Norges største konferanse om marin forsøpling

Den 2. februar 2016 inviterer Hold Norge Rent til konferanse. Dette er det største arrangementet med fokus på marin forsøpling i Norge.

Marin_forsøpling.jpg

Foto: Malin Jacob

Ny forskning fra Universitetet i Georgia viser at det årlig havner 8 millioner tonn plast i verdenshavene våre, og vi er stolte av at forskeren bak disse tallene, Dr. Jenna Jambeck, har takket ja til å delta på Hold Norge Rent-konferansen. Vi er også stolte av at klima- og miljøministeren kommer for å åpne konferansen.

I 2020 er det anslått at den totale mengden søppel i havet overstiger 230 millioner tonn. 90% prosent av dette antas å være plast. I norske farvann er mengden søppel som dumpes i sjøen beregnet til hele 36 000 tonn årlig. Denne mengden søppel påvirker ikke bare strender og kyst her hjemme, men påvirker hele de marine økosystemene negativt. Å fjerne søppel fra strendene bidrar direkte til å hindre at dette havner i havet. Derfor arrangerer Hold Norge Rent Strandryddedagen hvert år.

Forsiktige anslag viser at det årlig dør omtrent en million sjøfugl og 100 000 marine pattedyr som en konsekvens av at de hekter seg fast i tauverk, liner og garn.

Hold Norge Rent-konferansen 2016 skal samle aktørene i Norge som arbeider med marin forsøpling for faglige og politiske oppdateringer og for å diskutere aktuelle tiltak i Norge i en europeisk og global sammenheng. På konferansen skal vi dele erfaringer og kunnskap, samt inspirere og engasjere til videre arbeid.

Tema som vil bli belyst under konferansen er Fishing for Litter, mikroplast, ny forskning om kilder til og løsning på problemet med marin forsøpling, nye innovative måter å rydde marint avfall på, nasjonale og internasjonale ryddeprosjekter og mye mer.

Konferansen arrangeres på Litteraturhuset, i Wergeland-salen. Etter konferansen inviterer vi til kveldsarrangement på MESH. Les mer om konferansen her.

 

Reklame