Mange boligkjøpere angrer siste bud

Hver femte kjøper hadde droppet det siste budet hvis de hadde visst om boligens feil og mangler, viser undersøkelse. Mange synes også de fikk for lite informasjon på forhånd.

AA014707

Blant nordmenn med erfaring som boligkjøpere oppgir 21 prosent at de har oppdaget såpass alvorlige feil eller mangler ved sin nåværende bolig at de ikke ville budt like mye dersom dette hadde vært kjent, viser undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Norges Takseringsforbund (NTF).

68 prosent svarer nei, mens 11 prosent krysser av for vet ikke.

– Funnene viser at dette er en situasjon som dessverre oppstår ofte. Andelen som synes de har betalt for mye på grunn av boligfeil gir et riktigere risikobilde enn kun å fokusere på antall konflikter i rettslig og forsikringsmessig forstand, der tallene spriker mye, sier Ottar M. Skare, president i NTF.

Han mener bedre dokumentasjon av boligens tilstand vil kunne ha avgjørende betydning for å redusere antallet skuffede kjøpere og tvister i etterkant av handelen.

Anbefaler boligsalgsrapport

– Utvidet bruk av det mer omfattende takstproduktet Boligsalgsrapport vil være et treffsikkert bidrag i så måte. Det vil gi både selger, kjøper og megler en langt bedre oversikt enn det som hittil har vært vanlig, sier Skare.

Innfasing av boligsalgsrapporter som standard i eiendomsomsetningen har vært diskutert i lang tid. Rapporten har blitt revidert underveis, for å kunne være rimeligere og mer fleksibel enn først planlagt.

– Nå kan kundene gjøre flere egne valg ut fra hva slags informasjon som behøves. En del av kontrollpunktene kan droppes når de ikke anses nødvendige. Selve fremstillingen har dessuten blitt enklere og lettere å lese.

Fra 1. januar i år er det kun den nyutviklede rapporten som vil være tilgjengelig under betegnelsen Boligsalgsrapport.

Savner dokumentasjon

Mer enn hver fjerde boligkjøper synes ikke visning og fremlagt dokumentasjon ga tilstrekkelig informasjon om den siste boligen de vurderte å kjøpe, viser undersøkelsen fra Norges Takseringsforbund.

– Andelen som savner dokumentasjon kan reduseres betydelig ved bruk av boligsalgsrapport. Alle aktører har i prinsippet stilt seg positive til dette, så 2016 bør kunne gi et gjennombrudd for den nye rapporten, sier takstmann Lasse Evensen, leder for avdeling Oslo og Akershus i NTF.

I tillegg til informasjonen om teknisk tilstand mener han det er viktig at takstmenn beregner verdi og oppgir hva slags fradrag de anslår for slitasje, eldre og utbedringsbehov.

– Vi har både faglige forutsetninger, markedsmessig oversikt og tilstrekkelig objektivitet til å gjøre dette. At vi setter verdi og informerer om påregnelige kostnader gir mange boligkunder trygghet i en situasjon da en kjøpsbeslutning må tas raskt og risikoen kan oppleves som høy, sier Evensen.

Reklame