Brann på Passebekk i Lågendalen

  1. Nødetatene har rykket på melding om brann på en gård, Passebekk i Hvittingfoss. Det skal ikke være folk eller dyr på gården.

  2. Brannvesenet jobber med på slukke brannen. Røykdykkere inne. En eldre dame som bodde i huset er tatt hånd om av naboer.

    Brannbil_D2X_4925