Nye avtaler om Post i Butikk

post i butikk

Posten Norge har inngått 845 nye avtaler med Post i Butikk. Flertallet fortsetter der de er i dag, men noen steder får nye drivere.

Økende netthandel og god tilgjengelighet for posttjenester gjør at de fleste nordmenn er innom sin lokale Post i Butikk flere ganger i løpet av året. Nå har Posten Norge fornyet avtalen med 770 butikker, mens på 75 steder skifter Post i Butikk driver.

– Post i Butikk er mer populært enn noen gang, mye takket være lokale drivere som håndterer pakker, post og banktjenester på en god måte. Vi er godt fornøyd med at mange deltok i konkurransen om å få Post i Butikk og ser frem til å samarbeide med både nye og gamle drivere, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Populær tjeneste

Lang åpningstid og god tilgjengelighet der folk ferdes gjør at Post i Butikk har blitt stadig mer populært siden innføringen for 15 år siden. Det er nå rundt 1360 Post i Butikk og 35 postkontor i Norge.

Ved valg av butikker som skal få Post i Butikk, legges det vekt på blant annet geografisk plassering, parkeringsmuligheter, økonomi og hvor egnet lokalet er. Alle drivere av Post i Butikk har minst en postansvarlig, som får grundig opplæring i de tjenestene som skal utføres. Også andre ansatte i butikken får opplæring.

Noen flytter

I underkant av 10 prosent av de nye Post i Butikk-avtalene innebærer flytting til ny driver innen utgangen av 2016. Dette er resultat av en åpen konkurranse og ikke et uttrykk for at Posten er misfornøyd med disse butikkene.

– Vi er opptatt av å sikre god tilgjengelighet til Postens tjenester over hele landet. Selv om noen må bytte til en ny Post i Butikk, er vår erfaring at nye drivere blir tatt godt i mot av kundene, sier Mejdell.

Posttilbudet blir å finne i de store dagligvarekjedene, samt hos noen frittstående butikker – herunder bensinstasjoner, kiosker, hagesentre og en lekebutikk i Lakselv. Avtalene inngås for fire år med mulighet for forlengelse i inntil totalt sju år.

Ved noen steder var ikke avtaleinngåelsen klar ved tildelingstidspunktet. Her jobbes det videre med å finne løsninger innen 1. juli, når avtalene opphører.

Steder med bytte av driver.pdf

Reklame