Flyavgiften utsatt

Finansdepartementet har i dag besluttet å utsette innføringen av flypassasjeravgiften til 1. juni, begrunnet med at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, nå skal vurdere saken opp mot statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Avgiften på kroner 80 + merverdiavgift skulle vært innført 1.april år etter Stortingets budsjettvedtak i desember 2015.

Norwegian_chsp4asyxfxpt1u7mpan

-NHO Luftfart er glad for denne utsettelsen.  Vi mener avgiften ikke bør innføres, og er trygge på at ESA vil konkludere med at avgiften er i strid med EØS-avtalen, fordi den diskriminerer flyselskap som ikke har samarbeidsavtaler. Dette gir en konkurransevridning, som også Konkurransetilsynet har slått fast i sin høringsuttalelse, sier Torbjørn Lothe, adm. dir. i NHO Luftfart.

 

Stortinget har vedtatt at flypassasjeravgiften skal gjelde per reise. Reisende skal ikke betale avgift ved flybytte. En ny avgift vil ligge inne i alle flybilletter, slik at man betaler avgiften flere ganger med mindre flyselskapene inngår en samarbeidsavtale. De selskapene som ikke har en samarbeidsavtale vil få en konkurranseulempe, hvis den nye avgiften innføres. Dette blir dermed å betrakte som statsstøtte til de selskapene som har en samarbeidsavtale.

 

Reklame