Med hilsen fra en grøftekant

Allerede før snøen er borte kommer de første sommerfuglene frem. De som har overvintret som voksne individer. I solhellingene tar de sine første vingeslag og oppsøker de aller tidligste blomstene. Sommerfuglen på bildet er en neslesommerfugl, og både den, hestehoven og hoggormen er alle tatt i den samme grøftekanten.

Neslesommerfugl 3

Alle overvintrende insekter og dyr er stive og støle etter en lang vinter i dvale. Vårsola er derfor livsviktig for dem. Uten den har dem ikke en sjanse til å få kroppsfunksjonene i gang igjen. Og allerede når insektene kommer ut har dem blomster å besøke. Alt er lagt til rette.

Hestehov 16

Hoggorm 76

Tekst og foto: Svein E. Børresen/NN

Reklame