Grensekontrollen forlenges….

QlHzFBoY

Den midlertidige kontrollen på indre Schengengrense er forlenget. Det betyr at personkontrollen på fergeankomstene fra Danmark, Sverige og Tyskland fortsetter frem til og med 11. juni 2016. Grensekontrollen forlenges av hensyn til offentlig orden og indre sikkerhet.

– Det er mange uregistrerte migranter i Schengen-området som kan ha ønske om å forflytte seg til et annet land. Norges innføring av kontroll på indre grense har god preventiv effekt på eventuelle ankomster, og det er ikke rapport om at kontrollen har medført ulemper for ordinære reisende, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det er fortsatt press på yttergrensen, og selv om flere tiltak er iverksatt, er det fortsatt mangler ved yttergrensekontrollen i Hellas. Kommisjonen har derfor anbefalt at flere Schengen-land, herunder Norge, skal få mulighet til å fortsette kontrollen på indre grense utover Grenseforordningens maksimumsgrense på 8 måneder. Den endelige beslutningen treffes av Rådet, og det er ventet at denne vil foreligge denne uken.

Norge har fortsatt intensivert territorialkontroll i de grensenære områdene.

 

Reklame
%d bloggere liker dette: