Natt til torsdag blir det kjøreforandring på E18 Bommestad

Trafikken på E18 legges midlertidig om syd for Bommestad, natt til torsdag 12. mai.

13174207_1037134416380315_789038943296067499_n

Det er Trulse overgangsbru ved Kverken, syd for Bommestad, som nå skal bygges ferdig. Arbeidene vil starte opp umiddelbart etter at E18-trafikken blir lagt om til den nye sydgående traséen, under brua.

Syd for brua ledes trafikken opp igjen på eksisterende E18. Den nye parsellen, fra Bommestad gjennom Larvikstunnelen og frem til Farrisbrua, er planlagt delåpnet før sommerferien 2017.

Noe av arbeidet med ferdigstillelse av Trulse bru kan skape litt støy, men ikke mer enn ved det forrige arbeidet med brua. Denne gangen blir det ikke sprengning, men boring av stålkjernepeler til fundamentet som kan gi litt støy. Dette arbeidet vil ta ca. to uker.

Resten av arbeidet med brua og veibanen vil pågå til over sommeren, men blir ikke regnet som støyende. Det er vanlig arbeid med gravemaskiner, betongbiler, betongpumper, levering av armering osv.

Arbeidene vil foregå i vanlig arbeidstid, fra 07.00 – 19.00, mandag til fredag og 07.00 – 17.00 på lørdager.

Reklame