25 000 nordlendinger melder om sykefravær grunnet pollenallergi

Over 25 000 nordlendinger melder om sykefravær fra jobb eller utdanning i pollensesongen. Det viser en undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden.no. Så mange som 16 prosent av de spurte melder om opptil ti sykedager i året grunnet pollenallergi. Dette tilsvarer i verstefall opptil 40 500 tapte arbeidsdager i løpet av pollensesongen. Oppfordringen fra ekspertene er klar – avtal time hos lege for å få riktig behandling – noe som kan bidra til bedre effekt av allergimedisinene og mindre sykefravær. 

Illustrasjon Allergiguiden.no

Årets undersøkelse viser også at antallet pollenallergikere i Nord-Norge øker fra 1 av 5 i 2013, til hver fjerde nordlending i 2016. Sverre Steinsvåg, avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen, mener det er tre hovedgrunner til at antall pollenallergikere øker; livsstil, for lite vitamin D og klimaendringer.

— Det er viktig å ta allergiske symptomer på alvor, og ikke avfeie dem som noe man kan behandle på egenhånd. Det er vanskelig å fullt ut forebygge pollenallergi, men med korrekt veiledning og medisinering er det mulig å reduserer symptomene og på den måten øke livskvaliteten betraktelig, sier Sverre Steinsvåg.

Sykefravær grunnet pollenallergi koster norske arbeidsgivere milliarder årlig

En undersøkelse gjennomført av Sintef på vegne av NHO anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader, da er ikke lønnskostnader i arbeidsgiverperioden (16 dager) inkludert i regnestykket.

— Dette medfører i tillegg til de bedriftsøkonomiske kostnadene, også store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Og ikke minst legger allergisymptomene en demper på livskvaliteten hos den enkelte. Dette gjenspeiler seg også i undersøkelsen hvor vi ser at mange sliter med allergi, som i neste rekke gir utslag i sykefravær, sier Merethe H. Baklid, produktsjef i Meda AS, som står bak Allergiguiden.no.

Formålet med Allergiguiden.no er å gi tips og råd om allergi og hvordan symptomer i forbindelse med pollenspredning kan reduseres og forbygges, samt dele kunnskap og være en plattform hvor allergikere kan dele erfaringer. Professor Sverre Steinsvåg er fagansvarlig for Allergiguiden.no, og svarer også på spørsmål knyttet til allergi på siden.
Steinsvågs oppfordring er å oppsøke lege, få stilt diagnose og få riktig behandling for symptomene i tide.

— Allergimedisin er blitt mer effektiv de siste årene, og det finnes god hjelp å få. Veldig ofte gir nesespray med kombinasjon av antihistamin og kortison, eventuelt kortison alene, svært god effekt. Med lokal behandling oppnår man raskere og mer effektiv symptomlindring. Riktig behandling kan gjøre at man går våren og sommeren lyst i møte samtidig som det også kan bidra til lavere sykefravær, sier Steinsvåg.

 

Reklame