Historie ble skrevet på Landeskogen

krigsseilernes barn Revsnes

Helgen 20.- 22. mai gikk det første treffet for ”Krigsseilernes barn” av stabelen i Setesdalen. Og vi kan trygt si at denne helgen ble det skrevet historie på Landeskogen Peacesenter.

Her var representanter fra så vel Osloområdet, Vestfold, Telemark, Agderfylkene og Rogaland. Og det ble noen interessante og hyggelige dager, som startet med felles middag på Revsnes Hotell fredag kveld. Gode venner finner lett tonen sammen, og i løpet av kvelden fant deltakerne fram til felles ”skip og konvoier” hvor deres fedre hadde seilt. Og det er ikke å ta for hardt i at her ble nye vennskapsbånd opprettet.

 

Nyttig informasjon

Lørdagen ble brukt til seminar på Landeskogen Fredssenter. Her startet vi med en omvisning i utstillingsrommene. Gründer og drivkraften bak Aktive Fredsreiser og fredssenteret – Helga Arntzen – fortalte også at et eget rom er nå reservert til en spesiell utstilling som vil omhandle krigsseilernes innsats under krigen. Det er tanken at utstillingen også vil omfatte tiden etter krigen, og belyse de vanskeligheter som møtte krigsseilerne og deres familier.

Simen Zernichow – prosjektkoordinator for Krigsseilerregisteret – orienterte om det nye registeret, og viste eksempler på hvordan krigsseilernes barn kan dra nytte av den informasjonen som nå fortløpende legges ut.

Per Kåre Vik redegjorde deretter for det nye viktige digitale prosjektet ”Krigsseilernes historie som nå skal inn i skoleverket”. Begge disse prosjektene er viktige hjelpemidler for krigsseilernes etterkommere, når  det gjelder å skaffe seg korrekt informasjon om sjøfolkas innsats under krigen

 

Godt å lette litt på ”trykket”

Marit Hernæs innledet til gruppesamtaler under temaet: ”Erfaringer som barn av en krigsseiler”. Et tema hvor de aller fleste av deltakerne hadde sammenfallende opplevelser av. Og som en av deltakerne sa: Det var godt å få lette litt på trykket, og dele de tankene jeg har hatt med de andre. Det var ikke bare jeg som hadde hatt det slik i oppveksten.

 

Under lørdagens festmiddag ble det utdelt blomster til Helga Arntzen og Oddvar Schjølberg som hadde vært ansvarlige for arrangementet.

 

Det ga meg en kraftig rystelse

På søndagen innledet Marwel Sandvold til samtale om temaet: ”Bearbeidelse av barndommens minner”. Det ble et sterkt innslag, hvor hun delte sine traumatiske opplevelser, og hvordan hun hadde bearbeidet disse, etter at hun hadde fortalt sin historie i boka ”Krigsseilernes barn”. Hun sa bl.a.

Arbeidet med innslaget mitt i boken «Krigsseilernes barn» gav meg en kraftig rystelse i mitt indre skall. Jeg hadde lært å tie om alle mine undringer, i respekt for mine foreldre om samtidens oppdragelse. Jeg tror det har medført mange fysiske «knuter» i kroppen

Reklame