Flott gård for deg som vil drive økologisk…..

For deg som er ute etter en veldrevet økologisk  gård så finnes det en for salg i Tynset kommune.

fortuna_img084

Gården drives økologisk med Rørosku (STN) i løsdrift, har 24 kuplasser.

Gården har 164 da dyrka mark, 114 da beite, 430 da skog, totalt 1.156 da. videre har gården beiterett i ca. 10.000 da felles skogsbeite. 43.100 da. fjellsameie, jakt og fiskeretter.

På gården er det borevann og innlagt fibernett. Videre er det kårhus/hytte.

Gården er i dag i full drift.

 

Fortuna_img085

Tekst_img082

Reklame