Ærfuglbestanden har blitt bedre etter»Full City» havariet…

Bulkskipet «Full City» grunnstøtte på Såstein utenfor Langesund natt til 31. juli 2009. Dette skjedde etter at skipet slet seg pga en kraftig storm i Skagerrak, etter å ha ankret opp utenfor Såstein. Kystverket anslo mengden olje som slapp ut i sjøen til å være mellom 50 og 200 tonn

En av de fugleartene som ble hardest rammet var ærfugl. Det ble anslått at 90% av den oljeskadede fuglen var ærfugl. Ærfugl er en dykkand som også ved andre oljeforlis (Rocknes) har blitt hardt rammet. Paradoksalt nok er oljesølområdet fra MS Full City det eneste området i landet hvor ærfugl kan jaktes på i jaktsesongen. Norges Miljøvernforbund fremmet etter ulykken krav om at ærfugljakta måtte stanses i minst to år.

Bestanden ser nå ut til å være tilbake og det er observert mange kull langs hele Langesundsfjorden.

Ved Mølen i Brunlanes, Larvik hvor dette bildet er tatt er det mange kull langs hele kystlinja.

SONY DSC

Ærfugl ved Mølen i Brunlanes. Foto: Jan E. Thorstein©

Reklame