Historietur til Roligheten

Ca 60 interesserte fikk en fin kveld i «grevelige» omgivelser på Hedrum historielags tur til Roligheten. Etter samlingen på gården ble noen av forsamlingen med på en tur til «Grevens vinkjeller», som er en kjeller i ei dyp kløft ovafor gården.

Grevens_008.JPG

På bildet ser vi en stor stein som har kila seg fast mellom fjellveggene, og som en kan gå under. Det går merka sti gjennom kløfta. Foto: Tor Bjørvik

Reklame