Bli kvitt skadedyr med nyttedyr

Mange hageeiere fortviler over skadeinsekter som spiser og ødelegger planter og vekster. Hvis du inviterer nyttedyrene inn i hagen, løses mye av problemet av seg selv.

6122.700

EN FRISK HAGE: La nyttedyrene ta hånd om skadedyrene, så slipper du å bruke innsektsmiddel. (FOTO: Bayer Garden)

–Skadedyr bør du først forsøke bekjempe med nyttedyr. Om det ikke holder, kan du benytte insektsmidler, sier Jonas Hemmingsson i Bayer Garden.

Særlig effektive i kampen mot skadelige insekter er edderkopper, snylteveps, løpebiller, marihøner, gulløyer, nebbteger og blomsterfluer.

– Nyttedyr er et viktig innslag i enhver hage og bidrar til å redusere bestanden av skadelige arter, sier forsker Bjørn Arild Hatteland i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

– Edderkoppen spiser store mengder skadedyr, mens snyltevepsen parasitterer dem. Det vil si at den legger egg inn i kålsommerfugllarven ved å stikke hull på skinnet. Så spiser snyltevepslarvene opp kålsommerfugllarven innenfra, sier han.

Det høres barbarisk ut, men de fleste hageeiere vet at kålsommerfugllarven er i stand til å gjøre store skader på plantene.

Jobber i det stille

– Nebbtege har en snabel den suger opp bladlus og andre små insekter med. Løpebiller, marihøner, gulløyer og blomsterfluer er på evig jakt etter små godbiter de kan spise, sier Hatteland.

Ligger hagen i nærheten av en skog, vil du naturlig få nyttedyr på besøk i hagen. For hus som ligger i mer trafikkerte områder, kan det bli dårlig med besøk.

For å lokke til deg nyttedyr og fugler som spiser insekter, kan du kjøpe fuglekasser og insektshus hos en planteforhandler. Eller du kan lage dem selv.

– Det fine med nyttedyrene er at de jobber kontinuerlig, helt i det stille, og uten å forurense. De finnes både nede i jorden, på jordoverflaten, og på bladene på plantevekstene, sier Hatteland.

Små jegere

Hos noen av nyttedyrene, slik som blomsterfluer, er larvene rovdyr. De spiser lus og små insekter. De voksne insektene lever av pollen og nektar.

– Begge prosessene er viktige for å få en frodig hage, sier produktsjef Jonas Hemmingsson i Bayer Garden.

Han mener innsektsmidler kun bør brukes hvis problemet med skadedyr blir alvorlig. Det vil si at store mengder bladlus, sikader eller teger ødelegger plantene og vekstene.

– For hageeiere er det viktig å være klar over hvordan de ulike insektene ser ut. Ønsker man å bruke et innsektsmiddel, er det viktig at man dreper skadeinsektene og ikke nytteinsektene, sier han.

Det vil være dumt å drepe larvene til for eksempel marihøna, som i voksen alder vil være blant de viktigste bladlusjegerne.

– I tillegg bør man la larvene til blomsterfluer, gulløye og snylteveps være i fred. De vil gjøre god nytte for seg på lang sikt, sier han.

Flere fuglearter er også flittige innsektsspisere.

– Særlig stæren, med det lange, spisse nebbet, er effektiv mot biller og insekter. Og den gjør ingen skade på planter eller plen, sier Hemmingsson.

Ha tålmodighet

– Det er viktig å ha litt tålmodighet. Nyttedyrene trenger ofte et år eller to før de blir effektive. Men noen ganger klarer ikke nyttedyrene å overvinne skadedyrene. Da kan man forsøke andre metoder, sier Hemmingsson.

I første omgang kan man spraye på med vann, og se om det hjelper. Har bladlusene fått skikkelig tak og sitter i klumper rundt knopper og blader, kan du bruke et innsektsmiddel, for eksempel en innsektsspray.

– Vårt middel, Natria innsektsspray, er basert på naturlige ingredienser og tar både lus, larver og egg. Bare husk at hvis sprayen brukes på frukttrær, bør ikke frukten høstes før fire dager etter at man har sprayet og middelet har fordampet. Og frukten bør skylles godt, sier Hemmingsson.

Reklame