Historietur til Fossane

Fossane fra Farris (1)

Et bilde av Fossane tatt onsdag 4. oktober 2006 kl 13:58… © Jan E. Thorstein

 

Onsdag kveld har Hedrum historielag tur til Fossane i Vestmarka. Fossane er en av de mange Treschowgårdene langs Farris. Den gangen trærne blei felt med sag, kvista med øks og kjørt fram med hest, måtte Treschow ha arbeidsfolk over alt i sine store skoger. Nå er skogsdrifta mekanisert, og de fleste Treschowgårdene er tilplanta, men på Fossane og mange andre Treschowgårder bor det ennå folk.

Fossane var, etter forholda i Vestmarka, en ganske stor gård. Like etter krigen hadde gården to hester og seks kuer. Gården ligger fint til ved Farris, der bekken fra Lauvbutjønna munner ut. Her kom det fram mye tømmer før. Tømmeret ble lagt i moser, og slepa ned til Farriseidet.

Alle er velkomne til å være med, og en kan kjøre helt fram. Det er skilta fra rundkjøringa ved Nordbyen.

Det er lurt å ta med stol og litt å spise/drikke.

Frammøte kl. 18.00.

 

Reklame