Mye historie kom fram på Bjerke

Ca 80 deltok på turen som historielaga i Tjølling og Hedrum hadde til Bjerke i Tjølling, og mange hadde noe å fortelle. På  bildet står gårdens eier, Anne Kristine Kaupang, foran den store forsamlingen som har piknik i det grønne.

Bjerke i Tjølling_031

Bjerke i Tjølling_016

På dette bildet ankommer Lars Kjøndal, 101 år gammel. Han begynte på Bjerke skole for 94 år siden. Lars er litt av en dikter, og utpå kvelden sang han egne viser.

Foto. Tor Bjørvik

Reklame