Husflidsdag på Nordgardsetra

På Nordgardsetra 4-H-seter er det fullt liv hele sommeren. Søndag kommer husflidsfolk fra Lardal og vil vise gamle teknikker med fletting av flisefat og korger.  Mulighet for kjøp blir det også. Ellers blir det som vanlig kjøring med hest og vogn.

Nordgardsetra, som ligger like nord for Vindfjellhytta, er i full drift, med både kuer, kalver, hester, sauer, griser og høner. Setra er åpen for besøk hver dag, og en kan kjøre helt fram. På vanlige hverdager er det vafler og sveler til salgs. I helgene får en også kjøpt grøt.

Åpningstid lørdager og søndager 11-17.

Åpningstid andre dager: 12-16

Hans Røsholt og Reidar Røse viser flisefatfletting. Toril Engelbretsen ser på. 21.7.12Fra husflidsdagen på setra i 2012. Reidar Røse til høyre spikker ferdig strangler, mens Hans Røsholt fletter et flisefat. Foto: Tor Bjørvik