Trafikkulykke på Stavernsveien…

Melding om trafikkulykke i Stavernsveien. 3 biler involvert. Ikke meldt om alv. personskade. Nødetatene på vei.

Ikke behov for brannvesenet til trafikkuhell Stavernsveien, de returnerer.

Politi rygg

Reklame