Støttespillere for Nordgardsetra

Nordgardsetra i Lardal har i sommer lagt bak seg en ny og god sesong. Mange, ikke minst barnefamilier, har fått oppleve gammeldags seterdrift i sitt nærmiljø. En stor takk til Vestfold 4H, som nå har drevet setra i 27 år.

For å få det hele til å gå rundt, er det nødvendig med stor frivillig innsats, og her kommer foreningen Nordgardsetras venner inn.  Både med arbeidsinnsats og penger bidrar foreningen til at vi fortsatt kan ha ei seter i drift i nærområdet vårt.

Fredag hadde Nordgardsetras venner årsmøte på Nordgardsetra. Etter møtet var det rømmegrøt og trekkspillmusikk ved Per Ståle Tjentland og Håvald Hustuft.

Støttespillere_030

På bildet ser vi deler av styret og de ansatte på setra. Fra venstre ser vi sekretær Berit Styrvold Farmen, styremedlem Åse Virik, styremedlem Anne Marie Larsen, sjefsbudeie Helene Bøe Andersen og seterjentene Helene Halvorsen og Dagny Hagen. Styremedlemmene Inger Bøhler og Per Halvor Sjulstad var ikke til stede. Foto: Tor Bjørvik