Foreldre må lære seg å lage fisk

Nærings- og fiskeridepartementet bevilget i sommer penger til prosjekter som bidrar til at barn lærer å like fisk. Men det kan være like viktig å satse på foreldrene for å få barn til å spise mer fisk, skriver Nofima-forskerne Siril Alm og Ingelinn Eskildsen Pleym i dette leserinnlegget.
Forskerne Siril Alm (t.v)  og Ingelinn Eskildsen Pleym (t.h.)

Mange barn og unge spiser for lite sjømat. Departementet har derfor tildelt 10 millioner kroner til ulike matfestivaler og matkultursenter som skal bidra til at barn og unge får gode smakserfaringer med fisk.

Slike prosjekter er bra for å skape interesse hos barn, og kan oppfordre dem til å smake på ukjente fiskeretter. Imidlertid er det ingen klar sammenheng mellom slike opplevelser og økt sjømatinntak hos barn. Barn er i stor grad avhengig av å spise den maten som foreldrene gjør tilgjengelig for dem i det daglige. Dersom foreldrene ikke lager sjømat vil heller ikke barna spise sjømat.

Komplisert og tidkrevende?

I en doktorgrad ved matforskningsinstituttet Nofima, kom det frem i intervju med foreldre at enkelte anså fisk som for komplisert og tidkrevende å lage til middag. De kunne få sjømatoppskrifter og manglet inspirasjon til å lage slike middager. I tillegg kunne fiskemiddager føre til krangel ved middagsbordet dersom barna nektet å spise fisk.

På travle hverdager anså foreldrene som viktig å unngå tidkrevende konflikter, derfor tilberedte de mat som lettere ble akseptert av barna, som pizza og pølser.

Sjømatinntaket var større i familiene hvor foreldrene var trygge på egne kokkeferdigheter. Disse foreldrene kunne mange ulike sjømatoppskrifter som var enkle å lage, og falt i smak hos barna, slik som ovnsbakt torsk og laksewok. Disse foreldrene var også flinkere til å planlegge middagsmåltidene ved å for eksempel hente opp frossen fisk til tining dagen før tilberedning.

Disse funnene indikerer at det også bør satses på å lære foreldrene mer om hvordan de kan lage raske og smakfulle fiskeretter. Barna var fokuset i studien, så det bør ses nærmere på sammenhengen mellom foreldres kunnskap og ferdigheter og barns sjømatinntak.

oyne

Felles matlagingskurs?

Det bør være et absolutt mål å øke barns fiskeinntak i det daglige gjennom effektive matprosjekter.

En idé kan være å arrangere kokkekurs der både foreldre og barn kan delta. Studier viser at barn liker å være delaktig i matlagingen, og at det gjør de mer innstilt til å smake på maten de lager.

Fredagstacoen er jo et godt eksempel, hvor barn ofte får være med å kutte opp grønnsaker og måltidet gir følelse av fellesskap og hygge. Det bør derfor være mulig å innføre lignende vaner når familien skal spise fisk til middag.

Reklame