Lørdag 10. september åpner småviltjakta.

Ber jegerne være varsomme.

Titusener legger i vei til fjellet og skogen for å jakte. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ønsker alle en flott jakt, men oppfordrer samtidig jegerne til å ta vare på hverandre under jakta.

Nå er det straks tid for jakt på rype, skogsfugl, hare og flere andre småviltarter. Fjellet og skogen er på det vakreste nå, så det er ikke rart jegerne gleder seg til jaktstart. Om lag 100.000 jegere jakter småvilt, så dette blir en formidabel folkevandring ut i norsk natur. NJFF ber jegerne tenke sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet.

rype

Ryper. Foto: Arne Vidar Olsen/NJFF

Bruk Jaktvettreglene!
NJFF har utviklet et sett med åtte jaktvettregler for sikker og human jakt. Mens Fjellvettreglene skal forebygge ulykker til fjells, skal Jaktvettreglene forhindre ulykker under jakt og sørge for knirkefritt samkvem mellom jegere og andre friluftsfolk. – Jaktvettreglene skal være en etisk standard for oss jegere. Vi ønsker ikke å fortrenge andre eller gjøre folk engstelige. Reglene bør sitte langt fremme i panna på alle som skal ut å jakte. Når man jakter er man en ambassadør for hele jegerstanden og bør oppføre seg deretter, sier informasjonssjef Espen Farstad i NJFF.

  1. Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger
  2. Skyt kun gode skudd
  3. Behandle skutt vilt riktig
  4. Lær deg førstehjelp
  5. Sett minst mulig spor etter deg
  6. Ta hensyn til andre naturbrukere
  7. Kom deg trygt hjem
  8. Vær stolt av å være jeger

    Les mer om jaktvettreglene her.

Skal forhindre vådeskudd
I Norge skjer det gjennomsnittlig én dødsulykke annethvert år i forbindelse med jakt. For tre år siden fikk jakthøsten en brutal start med fire vådeskuddulykker på kort tid. Heldigvis fikk ingen av dem dødelig utfall. – Selv om vi årlig har rundt en million jaktdøgn i Norge, skjer det svært få ulykker. Likevel er ett vådeskudd ett for mye. Derfor er første regel den viktigste, ”Tenk sikkerhet i alt du gjør som jeger”, sier Farstad.

Ikke farlig å gå tur
Hver høst får Jeger- og Fiskerforbundet telefoner fra folk som er engstelige og spør om det er trygt å gå på tur i skogen.– Vi ønsker ikke å skremme vekk andre friluftsfolk. Det er ikke farlig å være ute i naturen under jakta. Vi oppfordrer jegere til å ta hensyn, være imøtekommende og snakke med folk de møter, sier Farstad.

Jakt er en fantastisk aktivitet
Høsting av naturens overskudd gjennom jakt er en urgammel tradisjon i Norge. – Som jeger er man en kulturbærer, og det skal man være stolt av. Vi høster av naturens overskudd uten at den forringes.  Jegeren er heldig som kan fylle fryseren med kortreist, sunn og naturlig mat, sier Farstad.

Godt jaktår i vente
Vi bor i et langstrakt land, der det selvfølgelig er store variasjoner i vilttetthet. Hvert år legges det ned tusenvis av timer i kartlegging av viltbestandene, slik at man har et godt kunnskapsgrunnlag for å fastsette hvor mye vilt som kan tas ut. Det er i det store en gledelig oppgang å se i rypebestandene. Det er riktignok en viss nedgang i bestandene i Nord-Norge, særlig i Finnmark, men der var det til gjengjeld svært bra i fjor. Jo lenger sør og øst i landet man kommer, jo bedre er rypeproduksjonen. I enkelte områder meldes det om riktig bra med fugl, i til dels store kull. Også for skogsfugl (orrfugl og storfugl) er det en hyggelig oppgang å spore i de samme områdene. Alt i alt ligger det an til å bli et bra jaktår, men det vil som alltid være store lokale variasjoner.

Reklame