Farlig hjerteorm funnet hos hund i Kristiansand

Det er påvist klassisk hjerteorm hos en hund som er kommet til Norge fra et shelter for gatehunder i Spania. – Dette er en av parasittene vi frykter mest. Funnet viser at å kjøpe en gatehund kan bety å utsette andre dyr for stor helsefare, sier regiondirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet.

En privatperson i Kristiansand kjøpte og fikk overlevert hunden av kommersielle importører forrige uke. Hunden hadde gyldig pass, rabiesvaksine og behandling mot revens dvergbendelorm.

df2a41bd-ffa9-4b31-9e85-7d37f0f476f0-main_image_email

Noen av hjerteormene som ble funnet i hunden. Foto: Veterinærinstituttet.

Hos veterinær dagen etter
Selv om alle formaliteter så ut til å være på plass, og shelteret i Spania hadde forsikret kjøperen per telefon om at alt var i orden, oppsøkte den nybakte hundeieren veterinær allerede dagen etter at han fikk hunden. Hunden hadde altfor lange klør, som måtte klippes.

Den privatpraktiserende veterinæren fikk mistanke om ulovlig kommersiell import og tok kontakt med Mattilsynet for en vurdering av papirene til hunden. Mattilsynet slo raskt fast at det kommersielle regelverket for import ikke var fulgt.

Hunden er avlivet
Eieren fikk valget mellom å returnere hunden til Spania eller å avlive. Dette er standard prosedyre i saker som dette. Eier valgte avliving.

Mattilsynet sendte dyret til obduksjon på Veterinærinstituttet, som påviste klassisk hjerteorm.

Mattilsynet venter på svar om hunden var beskyttet mot rabies, og parasittologiske undersøkelser.

Mattilsynet anser at det i dette tilfellet ikke er fare for smitte til andre hunder i området.

Stor risiko for nye sykdommer
Herikstad mener at forløpet i denne saken bekrefter det Mattilsynet har advart om i flere år: – Import av gatehunder betyr mangedoblet risiko for at vi får nye virus, bakterier eller parasitter som gir sykdommer hos både dyr og mennesker i Norge. Det er ikke alt som er lov som er lurt, sier han, og oppfordrer folk til å hjelpe hundene lokalt.

– Vi advarer folk mot å hente gatehunder til Norge. Risikoen er rett og slett for stor.

Smitter via mygg
Hjerteorm er en parasitt som smitter via mygg, også myggtyper i Norge. Parasitten setter seg i pulsårene på dyr. De kan bli opptil 30 centimeter lange, og gjør stor skade på hjerte og lunger. En slik infeksjon kan i ytterste konsekvens være dødelig.

Herikstad mener det er tankevekkende at hjerteormen ble påvist akkurat på Sørlandet, siden det sørlandske klimaet kan være egnet til å spre hjerteorm, men mest sannsynlig kun i sommerperioden.

Reklame