Nordmenn kjører for fort viser en ny undersøkelse

988b155f-722a-44c4-9191-c3299d5870aa-main_image_email

Foto: Colorbox

En fersk undersøkelse viser at 8 av 10 nordmenn innrømmer å bryte fartsgrensen jevnlig, og at 1 av 10 har kjørt fortere enn 150 km/t på norske veier. Det er skremmende at så mange bryter fartsgrensen, mener Trygg Trafikk.

Flere enn 8 av 10 nordmenn bryter i følge dem selv fartsgrensen. Det viser en landsomfattende undersøkelse utført av Kantar TNS for Trygg Trafikk. 86 prosent av de spurte som har førerkort svarer at de bryter fartsgrensen en gang i blant eller oftere. Mer enn hver tiende innrømmer å bryte fartsgrensen nesten hver gang de kjører.

– Fart er en betydelig årsak til trafikkulykker, og mange dødsulykker skjer i høy fart. Det er skremmende at så mange velger å bryte fartsgrensen. Den enkleste måten å kjøre sikkert på, er å holde farten innenfor det som er tillatt, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Menn er verstingene

Menn er de verste råkjørerne. Hele 92 prosent oppgir å bryte fartsgrensen en gang i blant eller oftere. Hele 42 prosent sier at de har kjørt i mer enn 120 km/t på norske veier, og så mange som 11 prosent svarer at de har vært oppe i mer enn 150 km/t.

Undersøkelsen avdekker også i hvilke sammenhenger og i hvilken grad nordmenn synes det er greit å trå litt ekstra på gassen.

Når det gjelder råkjøring på veier med 80 km/t eller høyere er folk slepphendte. Så mange som 32 prosent synes det er helt greit, mens 45 prosent synes det bare er litt alvorlig. 36 prosent synes det er greit så lenge de er alene på veien. Hele 60 prosent mener det er greit å bryte fartsgrensen ved forbikjøringer – selv om det faktisk heller ikke er tillatt.

– Det er urovekkende at så mange velger å kjøre for fort. Fartsgrensene er absolutte, og de er laget for å beskytte oss, slår Johansen fast.

Uakseptabelt å kjøre fort med barn i bil

Men noe er de fleste heldigvis enige om. Hele 73 prosent mener at det er svært alvorlig eller helt uakseptabelt å kjøre for fort med barn i bil, og 87 prosent mener det samme om å bryte fartsgrensen i tettbygde strøk.

85 prosent oppgir frykt for å skade andre som hovedgrunn til å holde fartsgrensen, mens 66 prosent er redde for å skade seg selv eller å omkomme. Kun 34 prosent svarer at de er engstelige for å miste førerkortet. Selv om kjønnsforskjellene er små, er gutta mer redde for å miste lappen eller pådra seg trafikkbot eller prikker.

– Undersøkelsen viser at vi må skjerpe oss. Å ikke skade andre eller deg selv bør være en sterk motivasjonsfaktor for å holde fartsgrensene, avslutter Bård Morten Johansen.

Reklame