Nå blir det igjen tjukkmjølk fra Røros Meieriet å finne i butikkene

– Nå blir det tjukkmjølk til folket, sier meieribestyrer på Rørosmeieriet, Trond V. Lund. Rørosmeieriet har ikke produsert Økologisk Tjukkmjølk fra Røros siden midten av oktober på grunn av problemer med tettekulturen. Nå pakkes og leveres det endelig tjukkmjølk fra Rørosmeieriet igjen.

Anne-Mari-Langeng-med-vellykket-nyproduksjon-av-Økologisk-Tjukkmjølk-fra-Røros.jpg

Tjukkmjølk lages av økologisk mjølk fra Røros-traktene og med Rørosmeieriets unike tettekultur, som stammer fra tettegrasplanten. Rørosmeieriet ba i slutten av oktober personer som har egen tettekultur og utgåtte tjukkmjølkskartonger om å ta kontakt. De fikk over 300 henvendelser fra engasjerte kunder som ville hjelpe til med å oppklare mysteriet. Innkomne prøver ble testet og målt opp mot Rørosmeieriets egne kultur og dette hjalp til med å gi indikasjoner på hva som var i veien.

I tide for julebaksten
Tettekulturen har strevd med bakteriofag som har svekket syrningsevnen. Rørosmeieriet har nå tatt i bruk en reserve av den kulturen de fikk i 1995 og har begynt å pode direkte på denne. I tillegg har anlegget blitt renset på omfattende vis med blant annet tåkevask, en spesiell type rensing som fjerner eventuelle bakteriofager i bygget. Rørosmeieriet har også endret rutinene rundt poding av kulturen for å minimere risikoen for at bakteriofager skal sette seg. Etter dette har de hatt flere vellykkede produksjoner, og nå begynner de igjen å pakke og sende tjukkmjølk ut til kundene.

– Det er klart at vi er glade for at vi begynner å se en løsning på dette, sier Lund. –Det føles spesielt godt at vi kan levere tjukkmjølk til julebaksten som vi vet at er viktig for mange av våre kunder.
Rørosmeieriet venter fortsatt svar på enkelte analyser og tekniske tiltak, men meieribestyreren sier at de blir sikrere og sikrere på at dette er løst for hver dag som går. – Jeg har sjelden vært mer glad for å kunne ta meg et skikkelig stor glass med tjukkmjølk som det jeg er nå om dagene, smiler meieribestyreren.

Nasjonal Matskatt
Bakteriekulturer er internasjonale handelsvarer, men Rørosmeieriets tettekultur er helt unik og kan ikke erstattes av en annen bakteriekultur. Tradisjonelt hadde hver gård sin egen kultur som de holdt liv i gjennom generasjonene. Hvis en gård fikk problemer med sin kultur, så gikk de til nabogården og lånte kultur så de kunne «sette på» ny tjukkmjølk igjen.

Økologisk Tjukkmjølk fra Røros er en av våre nasjonale matskatter. Den er tildelt et offentlig merke, en beskyttet betegnelse, som garanterer at produktet er laget etter lokal tradisjon og har særpreg fra Røros-traktene.

 

Reklame