Et samarbeide som gir resultater

På Sjælland i Danmark har Politi og borgere i effektivt samarbejde mod indbrud

ntt7iuab1oxjswjkp7pa

Politiet har været til stede i centre og andre steder, hvor vi har fortalt om nabohjælp. Det ser ud til, at indsatsen har virket, og derfor fortsætter vi med det i 2017.

 

I de seneste år har politiet lavet opgørelser omkring indbrud mellem den 20. december og den 3. januar. De seneste tal er særdeles positive for borgerne i Midt- og Vestsjællands Politikreds som helhed:

Antallet af indbrud på landsplan er faldet med 33 %. I Midt- og Vestsjællands Politi er faldet 59 % i julen 2016.

”Jeg er egentlig mere glad, end jeg er overrasket” udtaler politiinspektør Michael Fl. Rasmussen, der er leder af afdelingen for Forebyggelse, Analyse og Planlægning ved Midt- og Vestsjællands Politi. ”Vi har igennem det seneste års tid arbejdet målrettet på at udbygge samarbejdet med borgerne, således at der i dag er en fin balance mellem politiets arbejde og borgernes egen indsats på dette område. Jeg er overbevist om, at det ikke mindst er dette samarbejde, som vi nu ser effekten af”.

Nabohjælp virker

Nabohjælp konceptet bidrager til at skærpe borgernes opmærksomhed omkring mistænkelige personer i deres lokalområde. Netop borgernes reaktioner på mistænkelige personer er en helt central faktor i bekæmpelsen af indbrud.

”Pointen er, at de borgere, der har deres daglige gang i lokalområdet, er de bedste til at identificere, hvem der hører til normalbilledet, og hvem der ikke gør. Vores erfaring er, at blot fornemmelsen af at blive iagttaget ofte er nok til at skræmme de fleste potentielle indbrudstyve væk, og hvis det ikke sker, så har den slags anmeldelser altid høj prioritet for politiets patruljer”.

Antallet af borgere, der er tilmeldt Nabo Hjælp konceptet i Midt- og Vestsjællands Politi, er inden for de første 11 måneder af 2016 steget med mere end 30 %, og meget tyder på, at der er en sammenhæng mellem antallet af ”nabohjælpere” og nedgangen i antallet af juleindbrud.

Det bedste eksempel herpå er Greve Kommune, hvor antallet af nabohjælpere i de første 11 måneder af 2016 steg med 86 %. Her blev antallet af juleindbrud i 2015 opgjort til 23 – hvilket var stort set identisk med det gennemsnitlige antal i de foregående tre år. I 2016 har der været to juleindbrud i Greve Kommune.

”Vi ser samme tendens i flere af de andre kommuner, hvor vi har haft større tilgang af nabohjælpere. Vores bestræbelser på at udbrede konceptet vil derfor fortsætter i 2017, således at vi i samarbejde med borgerne kan sikre, at den positive udvikling fortsætter – og helst hele året igennem”, tilføjer politiinspektøren.

Spørgsmål kan rettes til politiinspektør Michael Flemming Rasmussen på tlf. 4036-1598

Yderligere oplysninger om Nabohjælp konceptet på www.nabohjælp.dk

Midt- og Vestsjællands Politi er politi for borgerne i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Politikredsen har et samlet indbyggertal på ca. 440.000 borgere og strækker sig over et areal på ca. 3.000 km2 fra Stevns i syd og til Sjællands Odde i nord. Der er ca. 740 ansatte i Midt- og Vestsjællands Politi, heraf er ca. 540 politifolk.

 

Reklame