Resultater fra HAGEFUGL-tellinga 2017

Deltakelsen er så langt litt bedre enn i 2016 da 6500 «hager» ble registrert. Mandag formiddag har ca. 4700 lagt inn sine resultater og ca. 226 000 fugler er registrert. Mange driver og legger inn sine tellinger nå i starten på uka og det er fortsatt mulig å delta til og med kommende helg, dvs. søndag 5. februar.
svalestrupetrostenEn skeptisk gråspurv titter opp på en fugl han sikkert ikke har sett før, den sjeldne svartstrupetrosten. Foto: Magne Myklebust/Norsk Ornitologisk Forening

Bunnrekord i mildværet

I tellingens tiårige historie så var årets antall av fugler det laveste som har vært registrert. Gjennomsnittlig var det 48 individer tilstede på foringsplassene, en nedgang på fire fra 2016. Det trenger ikke å bety at det er mindre fugl da store deler av landet opplever høye temperaturer selv nå i januar, med lite snø, mye tilgjengelig barmark som gjør at fuglene finner mye mat ut i naturen. De værmessige forhold har stor betydning for aktiviteten rundt en foringsplass for fugl. Og når hestehoven blomstrer enkelte steder i landet på denne tiden av året, så sier det seg selv at livet også er enklere for fuglene nå i januar.

Lite gulspurv

Det er bare halvparten så mye gulspurv under årets telling som det var i 2010. Gulspurven har hatt tilbakegang over flere år, i likhet med flere av kulturlandskapsartene våre. Intensivt drevet jordbruk er nok ikke det beste for arten, men her også spiller nok de værmessige faktorer inn. Gulspurven finner sin næring på bakken. I snørike vintre vil foringsplasser være redningen, men med mye snøfritt åkerlandskap tilgjengelig vil arten finne mat likevel.

Meisene på vei oppover

Etter markert nedgang i fjorårets telling, på grunn av total svikt i ungeproduksjon i sommeren 2015, fikk kjøttmeis og blåmeis nå en forventet framgang. De er fortsatt de artene med størst utbredelse og størst antall. Så langt er det registrert kjøttmeis på 95 % av foringsplassene i et antall på nesten 40 000. Blåmeis er tilstede på 85 % av foringsplassene i et antall på litt over 25 000. Mens de «grå» meisene granmeis, løvmeis og svartmeis fortsatt sliter. Den flotte stjertmeisa var på forhånd annonsert til å kunne dukke opp som en overraskelse for mange. Selv om den dobblet sin tilstedeværelse så er den fortsatt en eksklusiv art som bare 3 % av deltakerne fikk oppleve. Derimot fikk mange besøk av den populære dompapen, som dukket opp i fire av ti hager og er alltid et populært innslag.

Sjeldenheter

Utover høsten i fjor hadde vi besøk av mange sibirske arter i den norske fauna. Disse trekker normalt til Asia men ble ført mot Skandinavia med sterke østlige vinder kombinert med direkte feil navigering. Derfor var det forventet at noen av disse artene også ville dukke opp under helgens fugletelling. Dette ble bekreftet ved at de ble registrert to hvithodespurv (Akershus og Telemark), en svartstrupetrost (Sør-Trøndelag) og en dvergspurv (Østfold).

Ikke bare fugl

Hvis man legger ut mat så er det ikke bare fugler som dukker opp. Nesten hver fjerde foringsplass får besøk av ekorn. Men også innslag av rådyr, elg og hjort i tillegg til mange katter som jakter småfugl. Noen hadde til og med besøk av den sjelden måren!

Reklame