SP vil nekte deg svenskehandel, legge ned taxfree og doble flypassasjeravgiften

senterpartiet- logo-full

Dette kan bli realitetene hvis Senterpartiet kommer til regjeringsmakt ved kommende stortingsvalg skriver Din Avis i dag.

Videre heter det:

Forslaget i Senterpartiets partiprogram lyder slik:

Senterpartiet går inn for å fjerne adgangen til å innføre alkohol- og tobakkvarer toll- og avgiftsfritt til Norge, og fjerne kvotene for innførsel av alkohol og tobakk fra utlandet.

Programmet som også ble omtalt i andre nettaviser ble senere slettet fra Senterpartiets nettside, men kan leses i sin helhet her.

I tillegg til å fjerne adgangen til å innføre alkohol og tobakk fra utlandet ønsker Senterpartiet også å legge ned taxfree-ordningen i Norge. Dette kan føre til nedlagte flyplasser i distrikts-Norge ettersom at de mindre flyplassene i Norge i dag blir finansiert av nettopp taxfree-salgets overskudd.

– Det er et veldig paradoks at staten skal premiere de som reiser med fly med avgiftsfri alkohol og tobakk, ting som vi ellers ønsker mye mindre av fordi det har store helsemessige konsekvenser, sa nestleder Ola Borten Moe (Sp) til TV 2.

I følge informasjon fra nettavisen Side3.no står Taxfree-ordningen for rundt 25 prosent av Avinors totale inntekter (ca 2,5 milliarder i året), og uten ordningen ville organisasjonen som driver alle landets flyplasser gå med milliardunderskudd.

I dag er det slik at Avinor bruker overskuddet på flyplassene i de store byene, til å subsidiere driften av flyplasser i distriktene. Et frafall av taxfree-inntektene ville i så fall enten føre til nedleggelse av flyplasser i distriktene – eller kraftig økte passasjeravgifter.

Drift av den private flyplassen Torp vil trolig også være umulig.

Side3 får fra samferdselsdepartementet opplyst at en avvikling av ordningen trolig vil medføre omtrent en dobling av flypassasjeravgiften om Senterpartiet får det slik som de vil.

En avvikling av avgiftsfrie kvoter ville også føre til at det vil være umulig å kjøpe alkohol og i Sverige på «harryhandel» – og tollvesenet må trolig øke sin kontrollinnsats betydelig og ansette flere tusen nye betjenter.

I forslaget til nytt stortingsvalgprogram vurderer også Senterpartiet om de skal kutte i rentefradraget på boliglån.

Reklame