Klart for tidenes miljødugnad

Strandrydding_PR_6c4d5385
NASJONAL DUGNAD: Strandrydding har fått bred oppslutning i hele landet de siste årene. Nå er forberedelsene til vårens storaksjon i full gang. (Foto: Andreas Winter)

 

Vårens nasjonale storaksjon for å rydde norske strender kan få rekordoppslutning, viser foreløpige påmeldingstall. Tusener av frivillige vil være med.

– I fjor deltok rundt 18500 mennesker kysten rundt. I år håper vi å nå målet om 25000 strandryddere, sier prosjektleder Malin Jacob i Hold Norge Rent, som koordinerer arbeidet med de landsdekkende dugnadene mot forsøpling i strandsonen.

Strandryddedagen har vært arrangert årlig siden 2011. I 2016 ble strender tilsvarende en strekning på 87 mil ryddet for 377 tonn marint avfall. Til sammen 1364 lokale ryddeaksjoner ble gjennomført.

Nå er rekrutteringen til årets rydding i full gang. Så langt er oppslutningen enda høyere enn foran tidligere dugnader. Aksjonen pågår fra 2. til 7. mai, med lørdag 6. mai som offisiell aksjonsdag.

– Både enkeltpersoner, skoler, barnehager, organisasjoner og velforeninger deltar. Også næringslivet engasjerer seg, både som økonomiske støttespillere og gjennom å mobilisere til dugnader, sier Malin Jacob.

Marin forsøpling

Over 100 av aksjonene i 2016 ble gjennomført i regi av bedrifter, og like mange ser ut til å stille også i år. Novasol, som driver utleie av hytter og feriehus, er blant virksomhetene som engasjerer seg. Både egne medarbeidere, hytteeiere og kunder blir oppfordret til å gjøre en innsats.

– Vi informerer på nettsiden vår og i egne nyhetsbrev. Strandryddere som melder seg på via oss får tilbud om egne ryddepakker med hansker, søppelsekker og praktisk veiledning, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol i Norge.

Hun tror nyhetsdekningen av den tragiske saken fra Sotra, om den strandede hvalen med buken full av plast, har vært en vekker for ekstra mange nå i år.

– Dette var en grusom og konkret illustrasjon på hva marin forsøpling fører til. For oss mennesker er rene strender og pen natur viktig for friluftsopplevelsene. Men for artene som lever i havet, handler dette om selve livsgrunnlaget. Vi merker at dette alvorlige bakteppet virker mobiliserende, sier Pia Buen.

Norge blant topp tre

Strandryddingen foregår i alle landsdeler. I fjor var samtlige fylker representert.

– Den brede oppslutningen har plassert Norge på topp tre blant landene som deltar i det felleseuropeiske prosjektet «Clean Up Europe», som de norske aksjonene er en del av, sier Malin Jacob i Hold Norge Rent.

I tillegg til innsamling og avfallsbehandling er også dokumentasjon av funnene en viktig del av jobben.

– Plast utgjør en vesentlig andel. I tillegg er det mye isopor, tau, byggematerialer og matemballasje. Mye av søppelet stammer fra personlig forbruk, men en betydelig mengde kan også føres tilbake til fiskerinæringen og bygg- og anleggsvirksomhet.

Hold Norge Rent har opprettet en egen ryddeportal på nettsidene sine for å gjøre det enklest mulig å melde seg på til dugnad og registrere funn fra innsamlet avfall.

Reklame