Bønder fra hele landet foran Stortinget i morgen

I morgen kommer flere tusen bønder og andre med hjerte for norsk mat til byen for å gå i et stort opptog for norsk matproduksjon. Bakgrunnen er bruddet i jordbruksforhandlingene mellom staten og bøndene. 

 bondelaget

Stemningsbilde fra opptoget etter bruddet i jordbruksforhandlingene i 2014.

Det er ikke bare bøndene mener trygg norsk mat er verdt å gå i tog for. Flere av Norges fremste kokker støtter bøndene.

– Jeg kan ikke drive restaurant uten bøndene. Og du kan ikke spise deg mett uten dem, sier Jørn Lie, kjøkkensjef på Gamle Raadhus i Oslo.

– Jeg mener alle som setter pris på trygg, god og kortreist mat, bør bruke matpausen sin på tirsdag til å vise at de støtter dem, oppfordrer Christer Rødseth som er kjøkkensjef på Vaaghals restaurant.

Toget går fra Landbrukets Hus til Stortinget, nå er det opp til stortingsrepresentantene å avgjøre rammene for norsk matproduksjon i framtida.

Her er programmet i grove trekk:

  • Hele morgenen fram til kl 12: Flere tusen bønder fra hele landet strømmer til bakgården i Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34. Mat fra Bondens Marked og food trucken Anne på Landet. Plakatsnekring og god stemning.
  • Kl 12: Musikk ved Ni Liv, Valkyrien Allstars og flere. Appeller og underholdning,
  • Kl 12.45: Opptoget går fra Grønland til Stortinget

Bakgrunn:
De viktigste ressursene i norsk landbruk er matjorda og menneskene som driver den. Norges Bondelag jobber for at vi skal fortsette å ha et landbruk med gårder av ulik størrelse over hele landet. At norske bønder fortsatt skal kunne produsere trygg kvalitetsmat til norske forbrukere, holde landskapet åpent, landet levende og 90.000 i arbeid, både i dag og i framtida.

Regjeringa viste ingen vilje til å satse på dette landbruket i årets jordbruksoppgjør. Derfor brøyt vi årets jordbruksforhandlinger.

Reklame