DELÅPNING AV DEN NYE E18 FRA BOMMESTAD TIL FARRISEIDET MÅ FORSKYVES TIL AUGUST

Det viser seg at testingen av alt sikkerhetsutstyr for automatisk styring og overvåking i Larvikstunnelen trenger mer tid enn først antatt.

19060197_1402369099856843_5804418253940795653_n
Fra inngangen til tunnelen ved Bommestad, Foto: Statens Vegvesen
– Det er mange typer vegarbeid man kan forsere, men når det gjelder utstyr og rutiner for tunnelsikkerheten er det uaktuelt med hastverk, sier prosjektleder Gunn Brungot i Statens vegvesen. – Det er det mest avanserte sikkerhetsutstyret for tunnel utenfor Oslo, og vi må være sikre på at hver minste detalj fungerer perfekt før vi kan sette trafikken på. – Gjennom vinteren har det vært jobbet mot en delåpning før fellesferien, men nå ser vi at det ikke lar seg gjøre.

– Tunnelene skal overvåkes og ha automatisk trafikkstyring fra Vegtrafikksentralen i Porsgrunn. For tiden er det testing og ikke minst øvelser og opplæring av systemene både for Vegvesenets folk og brannvesenet. At dette viktige arbeidet tar litt lengre tid enn vi forutså, må vi bare akseptere, sier Gunn Brungot.

– En årsak er også at flere av de dramatiske tunnelbrannene på Vestlandet har ført til skjerpede krav til sikkerhetsutstyr, som igjen har ført til endringer på en del utstyr i Larvikstunnelen.

– For trafikkavviklingen vil det ikke bety så mye. Det er uansett tofelts vei på E18 ved Farriseidet og vestover til Sky. Ved delåpningen tar vi i bruk bare ett felt sydover i Larvikstunnelen, med innsnevring til ett felt ca. 300 meter før tunnelportalen. Dette for å unngå kø gjennom tunnelen. Nordover åpner vi begge felt, så der blir det en mer effektiv trafikkavvikling enn dagens E18, forklarer prosjektlederen.