Nasjonal helseportal sliter fortsatt med kjennskapen

Tross ørliten fremgang i kjennskap fra 2016 til 2017; 45 prosent av den norske befolkningen har fortsatt aldri hørt om portalen helsenorge.no.
–Folket krever mer og bedre opplysningsarbeid fra helsemyndighetene, mener analyseekspert.

Det viser Norsk e-helsebarometer, en fersk, landsomfattende undersøkelse om nordmenns kunnskap og bruk av e-helseverktøy. Da det samme e-helsebarometeret for ett år siden spurte det norske folk om kjennskapen til helsenorge.no, svarte halvparten – 51 prosent – at de hadde hørt om den nasjonale helseportalen. I år har kjennskapen økt noe, til 55 prosent.

-Befolkningen gir her uttrykk for at dette ikke er bra nok. I et land der vi omfavner digital teknologi, så er vi kravstore, og forventer gode, brukervennlige løsninger. Og, ikke minst, at myndighetene driver opplysningsarbeid som gjør at vi finner frem til dem, mener seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har gjennomført undersøkelsen for det norske e-helseselskapet DIPS AS.

-I undersøkelsen svarer syv av 10 at det er viktig at helsesektoren oppfattes å være på lik linje med andre samfunnsinstitusjoner i digitaliseringsprosessen. Men i underkant av halvparten av befolkningen (46 prosent) mener helsesektoren henger etter digitalt, forteller han.

-I året som har gått siden forrige undersøkelse, har helsemyndighetene kjørt massive kampanjer som har informert om kjernejournal og helsenorge.no. Likevel er det oppsiktvekkende at man fortsatt ikke har nådd frem til flere enn drøyt halvparten for å bygge kjennskap til portalen som skal samle alle offentlige helsetjenester på nett, sier Aas Askheim.

Også kjennskapen til MinJournal.no, den digitale journaltjenesten for pasienter i helseregionen Sør-Øst, er noe høyere i år enn i fjor. I 2016 svarte 27 prosent at de kjenner eller har hørt om nettportalen, i år er andelen økt til 40 prosent.  Kjennskapen er noe høyere blant kvinner enn blant menn.

Men: Hver tredje nordmann har fortrsatt ikke hørt om noen av disse to, sentrale helseportalene.

-Å samle all pasientdata i èn nasjonal portal skaper enorme gevinster både for helsevesenet og pasientene, fremfor at hvert enkelt sykehus skal operere med sin egen portal og pasientjournal. Gjennom det norske initiativet ”èn innbygger – èn journal, som skal gi en felles velferdsteknologi-løsning for hele den norske helse- og omsorgstjenesten, slipper pasient og helsepersonell å forholde seg til mange ulike journalsystemer og portaler, og på sikt unngår vi gjennom dette å skape propper i systemet som hindrer rask og effektiv hjelp, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS AS.

 

helseoprtalen

Administrerende direktør Tor-Arne Viksjø i DIPS AS.

Reklame