Utsettelse for åpningen av E18 Bommestad til Farriseidet

DELÅPNINGEN AV E18 FRA BOMMESTAD TIL FARRISEIDET UTSETTES YTTERLIGERE I NOEN UKER
I sommer har arbeidene for ferdigstillelse dreid seg om testing og feilretting av signaler og teknisk utstyr i Larvikstunnelen, og utarbeidelse av trafikkplaner. Dette arbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt. Dermed blir det ingen delåpning 31. august.
Tunnelen overvåkes blant annet av 101 kameraer, som registrerer unormale hendelser som kollisjon, brann, for sakte kjøring, kjøring mot kjøreretningen, stans, mistet last mm. Ved slike unormale hendelser skal Vegtrafikksentralen ha entydige planer på hvordan trafikken skal styres eller stoppes , og dette kalles trafikkplaner. For Larvikstunnelen har vi 16 slike. De regulerer hvilke bommer som skal ned, og hvilke skilt som skal endres (kjørefeltsignaler, fartsgrense mm) og i hvilken rekkefølge det skal skje. Det er trafikkplaner for hver av de uønskede hendelsene og kombinasjoner av disse, og det er derfor komplekst.
Trafikkplanene er under programmering og uttesting nå. Når disse fungerer perfekt, skal Vegtrafikksentralen ha 14 dager til opplæring av operatørene i trafikkplanene.
Det betyr at vi kan sette en sikker dato for delåpningen ca. 14 dager i forveien. For øyeblikket er det usikkert om det vil ta få eller noen flere dager til denne annonseringen.

21151221_1476325992461153_4099605565898495073_n

Reklame