Om Majorstua i Hvarnes

Styret for lokalet Fredheim i Hvarnes inviterer onsdag kveld, 20. september,  til bygdekveld, hvor Tor Bjørvik vil fortelle om og vise bilder fra Majorstua.

Majorstua er ei lita hytte i Hvarnesskauen, hvor ledelsen for hjemmefronten i Vestfold hadde sitt hovedkvarter den siste krigsvinteren. Herfra ble motstandskampen over hele Vestfold styrt. Kontakten foregikk via langbeinte ordonanser, fordi alt selvfølgelig måtte være hemmelig.

Majorstua står ennå, og blir godt tatt vare på av Hedrum historielag og folk i Hvarnes.
Ellers denne kvelden vil Tore Seierstad, tidligere rektor ved Danvik kr. ungdomsskole, dele noen kveldstankter med oss, og Camilla Fauske vil lede allsang med gamle skolesanger.
Det blir enkel bevertning, og alle er velkomne.

Majorstua vinter HHB20786

Majorstua vinteren 1945. Kokken «Rulle» står i døra. Som vi ser, var hytta godt gjemt mellom trærne. Det var for ikke å bli oppdaga av tyske fly.

Reklame