Vis grill- og bålvett!

Engangsgrill_5523.700
I dag fredag 15. september oppheves bålforbudet, men vi må likevel vise grill- og bålvett. Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent oppfordrer alle til å følge våre grill- og bålvettregler for sporløs grilling og bålbrenning i skog og mark så vel som på fjellet og langs kysten.

Grilling og bålbrenning i naturen kan skade flora og fauna, forårsake skog- og lyngbranner og føre til forsøpling. Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent har derfor laget grill- og bålvettregler som skal motivere til sporløs grilling og bålbrenning.

– Vi oppfordrer alle til å komme seg ut og nyte høsten, men ønsker samtidig å minne om regelen om sporløs ferdsel som handler om å ta vare på naturen. Grill- og bålvettreglene er enkle råd til hvordan vi kan forebygge skader på mennesker, dyrelivet og miljøet når vi skal gjøre opp ild ute, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

45 % av avfallet som er på avveie langs Norges kyst, er forbruksavfall, og rester etter grilling og kos ved bålet utgjør en av kildene til disse forsøplingsproblemene.

– Vi håper våre grill- og bålvettregler vil inspirere til forsvarlig og miljøvennlig grilling og bålbrenning, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Se norskfriluftsliv.no eller holdnorgerent.no for en komplett liste over grill- og bålvettreglene

Reklame