KLART FOR DELÅPNING AV DEN NYE E18 I LARVIK

Torsdag 28. september kl. 06.00 settes trafikken over på den nye E18 mellom Bommestad og Farriseidet i Larvik. Strekningen er ca. 4 km, og går via Larvikstunnelen som er 2,8 km lang.

20476602_1451909154902837_7285887301504194024_n

Farriseidet, gamle og nye E18. Foto: Statens Vegvesen

Det har lenge vært klart at den nordre delen av E18-parsellen fra Bommestad til Sky, som totalt er på 7,2 km, kunne ferdigstilles en stund før den nye Farrisbrua er ferdig. Dermed blir det nå ny E18 frem til avkjøringen til Larvik og Stavern. Delåpningen vil bedre trafikkforholdene på E18 ved Bommestad og gi mer trafikksikre forhold enn dagens to-felts vei uten midtdeler.

En av landets mest moderne tunneler
Det var meningen at delåpningen skulle skje før ferien, men installasjon og testing av alt elektronisk overvåkings- og sikkerhetsutstyr har tatt lengre tid enn antatt. En stor beredskapsøvelse i forrige uke viste at alt nå fungerer som det skal. Tunnelløpene har over 100 detekterende kameraer som vil varsle ved unormale hendelser, slik at personell ved Vegtrafikksentralen raskt kan styre eller stoppe trafikken med bommer og elektroniske varslingsskilt. Det er også rømningsveier mellom de to løpene for hver 250 meter.

Åpner ett felt sydover og to felt nordover
Siden man fortsatt må inn på to-felts vei syd for Larvik i noen måneder til, vil man kun benytte ett kjørefelt sydover gjennom Larvikstunnelen. Flettingen vil foregå nord for tunnelportalen, et stykke etter Bommestad, for å unngå kø gjennom tunnelen. I nordgående løp tas begge felt i bruk, så her blir trafikkavviklingen betydelig bedret.

E18 må stenges i en natt
Natten før åpning må E18 stenges mellom Bommestad og Farriseidet, og trafikken gå via Larvik og Elveveien. Tidsrommet blir fra kl. 18.00, onsdag 27. sept, til åpning torsdag morgen kl. 06.00. Entreprenøren Skanska trenger disse timene til sammenkopling av gammel og ny E18 med asfaltering og oppmerking.

Hele strekningen med Farrisbrua og Martineåstunnelen, opp til fire-felts E18 på Sky, er planlagt åpnet ved årsskiftet 2017/2018.

Reklame