Hans Holmen-kveld på Hedrum bygdetun

Lorens Berg-støttta 22.7.07

Denne statuen av bygdebokforfatteren Lorens Berg står idyllisk, men noe bortgjemt, plassert ved Gallisvannet i Kodal. Foto: Tor Bjørvik

Hans Holmen, som levde fra 1878 til 1958, er nok den største kunstner som har bodd i Hedrum.
Hedrum historielag har lagt stor vekt på og få hans kunstverk fram i lyset, og i 2002 sto Holmensalen ferdig på Hedrum bygdetun.
Torsdag kveld 26. oktober klokka 18_30 blir det et møte på bygdetunet, hvor Hans Holmens liv og virke blir belyst. Holmen var jo svært produktiv både som billedhogger og kunstmaler. Av lokale kunstverk må nevnes Landstadmonumentet i Sandefjord, monumentet over Lorens Berg ved Gallisvannet, Ulabrandstatuen ved Ula, og krigsminnesmerkene i Hedrum og Stokke.
Per Dag Nordkvelde og Runar Håkonsen har de siste åra jobba med å kartlegge Holmens forskjellige kunstverk, og vil presentere noe av det de har funnet. Arne Bjørndal fra Kodal kjente Hans Holmen, og vil fortelle om mennesket Hans Holmen, og ikke minst om det han malte i Kodal kirke, som dessverre ble overmalt.
At Holmen også hadde ei lyrisk åre, er mindre kjent, men Nordkvelde og Håkonsen har funnet over 60 etterlatte dikt. Egil Hem vil lese et par av dem.
Det blir denne gangen kafe, med salg av kaffe og kaker.

 

 

Reklame