Sølvverksarkivet tilbakeføres til Kongsberg

riksarkivet__DSC0753

Arkiv på flyttefot. Bodil Aase Løver, rådgiver ved Statsarkivet på Kongsberg, var mandag i Riksarkivet for å følge arbeidet med flyttingen av Sølvverksarkivet.

Etter 55 år i Oslo tilbakefører Arkivverket arkivet etter Kongsberg Sølvverk fra Riksarkivet til Statsarkivet på Kongsberg. Med på flyttelasset følger arkivene etter bergamtene på Kongsberg, myntverket før 1815 og jernverket i Paul Steenstrups tid.

Overføringen av hele 350 (hylle)meter arkivmateriale skjer onsdag 25. oktober og kommer i stand på initiativ fra ansatte ved Statsarkivet på Kongsberg og med bistand fra Norsk Bergverksmuseum.

Sølvverksarkivet er en av de eldste og best bevarte bedriftsarkivene i Norge, med dokumentasjon helt tilbake til oppstartsåret 1623. Det er et spesielt arkiv, knyttet til den unike virksomheten som fant sted i forbindelse med sølvverksdriften. Arkivet er ikke bare innfallsporten til sølvverkshistorien og landets viktigste bergverksdrift gjennom mer enn tre hundre år. Det er også en del av Kongsbergs identitet, som hovedkilde til fortellingen om Kongsbergsamfunnet og menneskene som har levd og virket her. Sølvverksarkivet er mangfoldig; det er teknologihistorie, økonomisk historie, administrasjonshistorie, befolknings- og sosialhistorie, kulturhistorie, lokalhistorie.

Med overføringen vil sølvverksarkivene komme på samme sted som arkivene etter Kongsberg Våpenfabrikk og Den Kongelige Mynt fra nyere tid.

Norsk Bergverksmuseum og Statsarkivet på Kongsberg er glade for at sølvverksarkivene fra Kongsberg nå kommer tilbake til bergstaden. En viktig side ved overføringen er at sølvverkssaker fra nyere tid nå endelig kan bli ordnet. Arkivene blir etter overføringen lettere tilgjengelig både for forskere ved byens museer, lokalhistorikere, slektsgranskere og andre interesserte.

Reklame