Formannskapet i Larvik på studietur med hotellovernatting i Oslo – riktig ressursbruk?

BedreLarvik reagerer på at 150.000-200.000,- kr (grovt estimat) brukes på en 2 dagers studietur og dialogmøte med BaneNor med tilhørende hotellovernatting i Oslo. Ordfører sendte ut en innkalling datert den 16.3.2018 til studietur- og dialogmøte (se foreløpig program under) med BaneNor med middag og hotellovernatting i Oslo fra den 10. til 11.4.2018.

BedreLarvik er bekymret og betenkt over en slik tids- og ressursbruk
BedreLarvik er bekymret og betenkt over en slik ressursbruk (15-20 personer på reise i 2 dager) og kostnader det medfører i kanskje størrelsesorden kr 150.000-200.000,- (grovt estimat inkl. adm.) på en ellers meget stram og utfordrende kommuneøkonomi, samt hvilken signaleffekt det gir våre innbyggere og vi ønsker å fokusere på dette i kommunestyremøte den 21.3.2018.

Følgende spørsmål har vi sendt til ordfører til kommunestyremøte den 21.3.2018:

Hvordan forsvarer ordfører og hvilke prioriteringer gjør ordfører i denne sammenheng og ikke minst hvor i budsjettet er det budsjettert for en slik studietur for formannskapet i 2018?

Viktig med kunnskap – men noe tidlig med tanke på prosessen frem mot år 2032
Når ordfører innkaller, er medlemmene av organet pliktig til å møte, i motsetning til en invitasjon. God kunnskap er viktig for å fatte de beste vedtak. Ny jernbanestasjon er planlagt 2032. Uansett om dette har en kostnadsramme på 50.000 eller 200.000,- , så mener BedreLarvik det er noe tidlig å reise på tur å studere jernbanestasjoner og få mer info. fra BaneNor. Middag og hotellovernatting i Oslo på innbyggernes eller statens regning er vi definitivt ikke tilhenger av. Dette også for politikere som en gang kanskje ikke er med fra kommunevalget neste høst…?

Foreløpig program vedlagt innkallingen sendt den 16.3.2018:

Innkalling-studietur-program

Innkalling den 16.3.2018:

innkalling-studietur

Reklame