Regjeringens satsing på yrkesfag fungerer

Nedgangen i antall søkere til yrkesfag har snudd, og for første gang på flere år er det en økning i antall søkere.
bd9e706f-c15c-4fae-adb6-16e51360f1cb

Yrkesfag øker i popularitet
De siste årene har regjeringen gjort en rekke tiltak for å øke søkertallene til yrkesfag. Noen av tiltakene regjeringen har igangsatt, er å øke lærlingtilskuddet, skjerpe kravet om bruk av lærlinger i bedrifter som vil vinne offentlige anbud og lage en strategi for å øke antall lærlinger i statlige bedrifter. Nå ser det ut som disse tiltakene har gitt resultater. Søkertallene til videregående utdanning er klare, og av totalt 207 000 søkere til videregående opplæring på offentlige skoler, er det nesten like mange søkere til yrkesfag som til studiespesialisering. Antall søkende til førsteåret på yrkesfag har steget med 1200 søkere sammenlignet med fjoråret. På Helse- og oppvekstfag har antallet steget med hele 1300 søkere. En positiv trend, er at antall gutter som søker helsefag er tredoblet de siste ti årene. Dette er gode nyheter for helsesektoren som i dag sliter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og som vil ha en stor økning i etterspørsel de kommende årene. Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, har tidligere uttalt at norske bedrifter har et stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole, og at Norge trenger fagutdannede i årene fremover. Det at antall søkere til yrkesfag har en økning for første gang på flere år, er et tegn på at vi beveger oss i riktig retning.

Mange fordeler med yrkesfag
– Årets søkertall er et tegn på at den gamle oppfatningen om at yrkesfag begrenser deg senere i arbeidslivet og setter en stopper for videre utdanning er i ferd med å snu, sier Morten Ulriksen, utdanningsdirektør i NKI Kompetanse. Faktum er at yrkesfag åpner opp for muligheter man ikke får om man velger studiespesialisering. Yrkesfag gir muligheter for å gå ut i yrkeslivet etter fullført opplæring, eller å ta videreutdanning, for eksempel en fagskoleutdanning. Man har også mulighet til å ta påbygging til generell studiekompetanse.

Her er noen av fordelene ved å velge yrkesfag:

  • Mulighetene for å få jobb som fagutdannet er veldig gode. Tall fra SSB viser at det er stor etterspørsel etter flere forskjellige typer fagbrev.
  • Fagbrev = mange muligheter. Yrkesfagutdannede med fullført fagbrev, har mange forskjellige karrieremuligheter. Du kan enten velge å gå direkte ut i yrkeslivet, eller du kan gå videre på høyere utdanning. Flere utdanningsinstitusjoner har egne program for studenter med relevant fullført fagbrev. Her vil du få mulighet til å bygge videre på kompetansen du har med deg fra videregående skole. En annen mulighet er å ta mesterbrev eller fagskoleutdanning.
  • Det er stor fleksibilitet i studieløpet. Om du ønsker, kan du etter to år på skole velge å fortsette som lærling i to år for å få fagbrev. Om du ikke ønsker lærlingplass, kan du også velge å fullføre den videregående opplæringen ved å ta et tredje år på skolen, Vg3. Ved å fullføre Vg3, vil du få Generell studiekompetanse, noe som kommer godt med om du ønsker å studere videre på høyskole- og universitetsnivå.
  • Du holder karrieremulighetene åpne om du skulle ønske å endre karriereretning senere i livet. Med fullført fagbrev, har du en solid grunnutdanning i bunnen om du ønsker å omskolere deg.
  • Yrkesfag forbereder deg på arbeidslivet. Det å lære et håndverk, ta ansvar og lære seg om hvordan regler og samarbeid i arbeidslivet fungerer, lærer du i løpet av en yrkesutdanning.
Reklame