E18 I LARVIK LEGGES OM NATT TIL LØRDAG

nye e18 farrisbrua

Den nye Farrisbrua åpner natt til lørdag, Foto: Statens Vegvesen

Statens vegvesen vil lede E18-trafikken over til den nye Farrisbrua og Martineåstunnelen natt til lørdag 24. mars. Det åpnes da kun ett felt i hver retning, med fartsgrense 70 km/t, siden det fortsatt gjenstår noe testing av styring og overvåkingsutstyr. En full åpning av fire felts E18, med 100 km/t, vil skje i slutten av april.

Omleggingen vil gi bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet enn dagens vei, med møtende trafikk mellom Farriseidet og Sky.

Fra Larvik blir det skiltet ny påkjøring til E18 sydover, retning Kristiansand. Se illustrasjon.

Påkjøring fra Larvik/Farriseidet nordover blir som nå.
Bompengeinnkreving nord for Larvikstunnelen beror til ny E18 blir offisielt åpnet senere i april. Taksten der blir 8 kr for vanlig bil, med 20% rabatt med brikke.

Reklame