Skaper laksefiskeglede hos ungdom

Laks

Vi snakker om store opplevelser!

Camp Villmark er et tilbud til ungdom i alderen 14-18 år, der de tilbys fiske og opphold i noen av de beste lakseelvene vi har i Norge. Målet er at ungdom skal få god opplæring, erfaring og kunnskap om laksefiske. Gode fiskeopplevelser legger grunnlaget for et livslangt engasjement for den fantastiske villaksen.

Vellykket satsing

Camp Villaks har vært kjørt i flere år, og har vist seg å være et svært vellykket prosjekt. Mange av deltagerne hare fått sin første laks under campen.
Målet med Camp Villaks er at ungdom skal få god opplæring, erfaring og kunnskap om laksefiske. Hovedaktiviteten har vært praktisk fiske, og deltakerne sitter igjen med verdifull kunnskap om hvor i elva laksen står, hvilke knuter som gjelder, de ulike fiskevettreglene, og de har lært å bruke ulike typer fiskeredskap. På flere av campene har det også vært andre aktiviteter, som fluebinding, lesing av skjellprøver, sikkerhetskurs med brannvesenet og besøk på klekkeri.

Tilbud i hele landet

I år er det etablert Camp Villaks i hele 13 norske lakseelver, fra Lygna i sør til Kongfjordselva i nord. Kjente lakseelver som Altaelva, Namsen, Målselv og Vosso er alle med i årets Camp Villaks. Fullstendig oversikt over alle tilbudene, tidspunkter og påmeldingsinfo ligger på http://www.campvillaks.no/

Terskelen  for å delta skal være lav. Det stilles ikke andre krav enn at man har lyst til å være med. Erfarne instrutører deler mer enn gjerne av sin kunnskap, fiskeutstyret kan lånes og det er billig å delta. For kr 500,- får man både overnatting, mat og laksefiske.


Samarbeidsprosjekt

Camp Villaks arrangeres av det lokale elvelaget og den lokale jeger- og fiskerforeningen, med Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund som støttespillere. Det legges ned mange dugnadstimer i planlegging, rigging av utstyr, klargjøring av leirplass, selve gjennomføringa og opprydning i etterkant. Camp Villaks har fått støtte fra Miljødirektoratet og Sparebankstiftelsen.

Reklame