Norge får nytt skilt for biler over 3500 kg

Om noen dager åpner den første strekningen med egne tungbilfelt i Norge. Samtidig introduseres to nye skilt. Så er tvilen; Hvordan skal tunge bobiler forholde seg til dem?

tung-bil

tungbilfelt

Det er i Rogaland mellom Flyplassvegen og Tanangervegen på Sola den første strekning med eget kjørefelt for tungtrafikk kommer.

– Målet er å bedre framkommeligheten for næringstrafikken til og fra Risavika havn, forteller senioringeniør i Statens vegvesen, Inge Lygre Undheim i en pressemelding.

Hensikten er at dette skal gi bedre framkommelighet for alle når alle større kjøretøy kjører i tungbilfeltet. Etaten har sett til erfaringer i blant annet Dublin når tungbilfelt nå innføres.

Det er første gang i Norge at tungtrafikken får et eget kjørefelt. Derfor har Statens vegvesen fått et helt nytt skilt. Skiltet har blå bakgrunn med et kjøretøy som viser at kjøretøy over 3,5 tonn kan bruke kjørefeltet. Det finnes også et tilsvarende skilt for 7,5 tonn.

Reklame