Bokåret 2019 – 500 år med trykte bøker

Lørdag går det offisielle startskuddet for Bokåret 2019, med en nasjonal høytlesingsdag. I Vestfold markeres dagen i flere av Vestfoldbibliotekene, hvor ansatte eller andre leser tekster som egner seg godt til høytlesning.

Larvik Bibliotek

Fylkesbiblioteksjefen i Vestfold fylkeskommune, Mette Gjerdrum håper Bokåret 2019 vil stimulere til leselyst og leseglede blant befolkningen.
⦁ Vi er stolte av at det foregår arrangement på samtlige folkebibliotek i Vestfold. Bokåret byr på varierte arrangementer som passer for alle. Vi håper alle kan finne seg noe de har lyst til å gå på, kanskje til og med på tvers av kommunegrensene, sier biblioteksjefen.

Hva skjer i Vestfold?
Både folkebibliotekene i Vestfold og Vestfold fylkesbibliotek skal ha mange aktiviteter utover hele Bokåret. Publikum i Re tas med til nære og fjerne strøk gjennom bøkenes verden.

I Horten vil man kunne benytte seg av minibibliotek, hvor litteraturen blir lett tilgjengelig flere steder i kommunen. Alle kan ta med seg eller gi fra seg en bok når man oppsøker ett av disse små bokhusene. Vestfold fylkesbibliotek skal arrangere en gedigen bokfest, med Vestfoldforfatterne i hovedfokus. Her skal det markeres at vårt fylke er ett av Norges mest produktive når det kommer til skjønnlitteratur.

Tønsberg og Færder bibliotek vil gi befolkningen i sine kommuner et bibliotek der du minst venter det. Her blir det mange arenaer som skal benyttes i løpet av året for ulike målgrupper.

Sandefjordbibliotekene ønsker å ha fokus på å belyse dagens og de unge forfatternes litterære språk. Hva snakker disse forfatterne om i en mer globalisert verden, med teknologisk utvikling og økt innvandring?

I nordfylket er målet å vise bredden og mangfoldet i det litterære landskapet i den nye storkommunen Holmestrand. De byr på et variert program rettet mot barn/ungdom og voksne.

Oversikt over lørdagens arrangementer
Her er en oversikt for høytlesningen som skal foregå i Vestfoldbibliotekene lørdag 19.01, som er den offisielle åpningsdagen for Bokåret 2019:

⦁ Sande bibliotek: Bokåret 2019 starter med en nasjonal Høytlesningsdag lørdag 19. januar. Program på biblioteket: Kl 12 og kl 13: To lesestunder for barn v/barnebibliotekaren. Målgruppe: barn i alderen 3-7 år. Gratis og ingen påmelding! Det blir servering av boller og saft.
⦁ Sandefjord bibliotek: Lørdag 19.01.2019 kl.11.30 Biblioteksjefen leser (noveller av Roald Dahl).
⦁ Stokke bibliotek: Lørdag 19.01.2019 kl.13.00 Høytlesning ved Maria Szacinski.
⦁ Andebu bibliotek: Lørdag 19.01.2019 kl.12.00 Høytlesning for barn ved barnebibliotekar Elin Fjellheim.
⦁ Tønsberg og Færder bibliotek: Starter opp Bokåret 2019 med eventyr for voksne. Det vil bli høytlesing ved biblioteksjef Tone Moseid Kl.13.00 (Egner seg ikke for barn).

500 år med trykte bøker i Norge
Bokåret 2019 markerer 500-årsjubileet for trykkingen av de første norske bøkene. Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense ble trykt i henholdsvis København og Paris i 1519. Den første er en messebok for Norge, mens den andre er en håndbok i liturgiske seremonier for prester. Begge bøkene står på listen over den norske dokumentarven.

500 biblioteker over hele landet har fått støtte til å gjennomføre til sammen 1500 arrangementer som skal stimulere til lesing og leselyst i 2019. Også andre organisasjoner som fremmer lesing har fått støtte til leselystprosjekter. Til sammen deler Nasjonalbiblioteket ut 30 millioner kroner til formålet

Reklame