Nordlys kan oppleves hele vinteren og i det meste av Nord-Europa.

Solstormer gir fargerikt lysshow i jordas atmosfære

Partikler fra verdensrommet treffer jordas magnetfelt med stor kraft, og det får atmosfæren til å lyse opp i alle regnbuens farger. Da oppstår nordlys, og du kan oppleve det i det meste av Nord-Europa.

Foto: Andre Larsen

Jordas magnetfelt redder livet vårt hver eneste dag. Det fungerer som et gigantisk skjold som får skadelig stråling fra sola og universet til å prelle av i stedet for å treffe oss.

Strålingens sammenstøt med magnetfeltet kan i noen tilfeller bli synlig fra jorda – på den nordlige halvkula kalles det nordlys.

Solstormer skaper strøm i atmosfæren

Fenomenet oppstår etter solstormer, som sender en bølge av partikler mot jorda.

Partiklene skyver til magnetfeltets feltlinjer og framprovoserer en strøm av ladde partikler øverst i jordas atmosfære.

Strømmen skaper store spenningsforskjeller på flere hundre tusen volt mellom atmosfærens natt- og dagside.

Magnetfeltet kortslutter

Hvis strømmen avbrytes av lokale forhold, kan det skje en kortslutning av magnetfeltet, som får de ladde partiklene til å bevege seg mot jordas poler via feltlinjene.

Ladde partikler kolliderer med oksygen- og nitrogenatomer omkring 90–400 kilometer over bakken.

Energien fra sammenstøtet slipper ut som farget lys.

SLIK GJØR DU OM DU VIL FOTOGRAFERE NORDLYSET

  • Nordlys kan oppleves hele vinteren og i det meste av Nord-Europa. Du kan holde øye med nordlysaktiviteten, for eksempel på www.gi.alaska.edu under Aurora Forecast.
  • Hold øye med været i nordlig retning. I klart vær kan du se nordlys som er flere hundre kilometer lenger mot nord. Velg et sted med fritt utsyn mot nord – gjerne litt høyt i landskapet.
  • Vil du ta bilder, bør du bruke et stativ. Bruk normalobjektivet eller en vidvinkel og still inn manuelt fokus, blender f/4–f/8, en lukkertid på 5–20 sekunder og kameraets selvutløser.
Reklame