IKEA kommer ikke til Vestfold

Skrinlegger planer om nye varehus 

Som en konsekvens av transformasjonen har IKEA nylig bestemt seg for å skrinlegge utbyggingen av nye varehus i Norge. Det innebærer at tomtene IKEA sitter på i Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø vil bli solgt. Det samme gjelder tomter tilknyttet Ingka Centres — en mer ukjent del av IKEA som utvikler forskjellige typer møteplasser.  

Ifølge Rodgers har IKEA jobbet for å realisere utbyggingen av varehusene helt inntil beslutningen om ikke å bygge nylig ble tatt.

‒ Dette har vært en svært vanskelig beslutning å ta. I IKEA har vi jobbet iherdig over mange år med å realisere planene, men først og fremst er det synd for alle som har ønsket seg et varehus nærmere der de bor.  

Alle berørte kommuner har blitt informert om avgjørelsen. Fremover vil IKEA samarbeide med dem for å finne den beste løsningen for alle parter. Planene IKEA har for Furuset og Forus, samt byggingen av et lager på Vestby, er ikke berørt av beslutningen.  

Reklame