God aktivitet i Kroken – og Lie Velforening i 2018

Kroken- og Lie Velforening hadde sitt årsmøte i Grendehuset fredag kveld og kunne legge fortelle om et aktivt år i 2018.

Grendehuset Kroken- og Lie Velforening

Det har i 2018 vært dugnd på grendehuet med maling og vask. det var videre hengt opp nytt «seneteppe», satt opp ny hylle og foretatt reparasjon av skyvedør mellom lille og storesal.

Det har vært arrangert foredrag med Espen Paulsen om pelsjegere i canada og vært arrangert høstfest.

Juletrefesten var også en suksess med 70 voksne og barn tilstede.

Juniorklubben har vært på grendehuset annenhver tirsdag etter skoletid.

Lokalene i Grendehuset har vært leid ut flere ganger i løpet av 2018.

Det nye styret består av:

Leder Trine Odberg

Kasserer Trine Baklie

Sekretær Liv Merethe U. Skaug

Styremedlem Jørn Skoglund

Styremedlem Trond Bårnes

Styremedlem Kim Karlsen

Varamedlem Håvard Langås

Valgkomite Pernille Haugen Tobru og Renate Gude

Revisor Janne Skoglund

Reklame