Ulvespor observert i Lågendalen

Har sett spor som kan stamme fra ulv

Ulv, Foto: Jan E. Thorstein

Det er observer spor som kan stamme fra ulv, langs Numedalslågen sør for Kongsberg by.

Espen Marker fra Statens naturoppsyn bekrefter at de har fått inn melding om spor ved Numedalslågen – som kan være fra ulv. iflg. Lågendalsposten

Reklame