Kanskje Bøkeskogen blir grønn til den 1. mai

Reidar Nordkvelde var en tur i Bøkeskogen og nå lurer både han og andre på om skogen blir grønn til 1.mai.

Det er jo vanlig at de fleste lurer på om den blir grønn til 17. mai, og i år ser det ut til at den er mye tidligere ute.

Foto: Reidar Nordkveldemoen
Reklame