Liten kunnskap om at TBE-infisert flått kan overføre smitte på minutter

De fleste nordmenn er klar over at flåttbitt kan gi borreliose. Langt færre kjenner til at flåttbitt også kan føre til TBE og hjernebetennelse.

FLÅTT-FORSKJELL: Det er forskjell på hvor raskt smitte kan overføres ved flåttbitt, avhengig av om man blir bitt av en flått infisert av borreliose eller TBE. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

TBE-viruset, også kjent som skogflåttencefalitt, kan forårsake hjernebetennelse og overføres via flåttbitt. Ifølge Folkehelseinstituttet var det 26 registrerte tilfeller av sykdommen i 2018, mot 16 året før.

Samtidig viser en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av legemiddelselskapet Pfizer at få er klar over at man kan få virussykdommen TBE og hjernebetennelse via flåttbitt.

– Undersøkelsen viser at bare 26 prosent av de spurte er klar over at flåttbitt kan føre til TBE og hjernebetennelse selv når de får alternativet presentert. Det betyr at et stort flertall ikke er klar over sammenhengen, og vi skulle ønske oss mer kunnskap om dette slik at man kan beskytte seg bedre, sier kommunikasjonssjef i Pfizer, Joachim Henriksen.

– Ikke som borreliose
Samtidig er flertallet av nordmenn godt kjent med at flåttbitt kan gi sykdom. På det samme spørsmålet svarer hele 77 prosent av respondentene at de er klar over at flåttbitt kan gi borreliose.

– Det er bra, for det betyr at mange likevel tar sine forhåndsregler. Samtidig så er det en viktig forskjell på TBE og borreliose. Mens TBE er et virus hvor det ikke finnes medisin etter infeksjon, er borreliose en bakterieinfeksjon som kan behandles med antibiotika, sier Henriksen.

Undersøkelsen avdekker også at av de 26 prosentene som har svart at de er kjent med at flåttbitt kan føre til TBE, svarer igjen 22 prosent at de i ganske eller svært stor grad kjenner til hva virussykdommen TBE innebærer. Det tilsvarer om lag 6 prosent av alle respondentene i undersøkelsen.

Fra timer til minutter
Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kjent som Flåttsenteret, peker på tidsaspektet som en forskjell på om man blir bitt av en TBE- eller borreliose-infisert flått.

Dersom man blir bitt av en flått som inneholder borrelia vil det som oftest ta minst 24 timer før bakterien beveger seg fra flåttens mage og over til personen, mens for TBE-viruset er situasjonen annerledes. Ettersom viruset befinner seg i spyttkjertlene til flåtten kan man bli smittet allerede minutter etter at flåtten har bitt seg fast, opplyser Flåttsenteret på sine nettsider.

– Det er nettopp her vi mener det hadde vært ønskelig med høyere kunnskap i befolkningen, fordi dette er viktig å være klar over for dem som er i risikogruppen. Om man blir bitt av en flått med TBE-virus er det viktig å fjerne flåtten raskest mulig forklarer Henriksen.

Forholdsregler
Til tross for økningen i antall tilfeller fra 2017 til 2018 er TBE en relativt lite utbredt sykdom i Norge.

Ifølge Folkehelseinstituttet var alle meldte TBE-tilfeller i Norge smittet nær kysten i Agderfylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud og tilstøtende geografiske områder.

– Folkehelseinstituttet har anbefalinger på hvordan man kan forebygge flåttbitt, og gir også anbefalinger knyttet til eventuell vaksinering, dersom man setter seg inn i dette er det liten grunn til å være urolig for de aller fleste i Norge, sier Henriksen.

Flere tilfeller i Sverige
Mens utbredelsen av TBE er relativt lav og begrenset i Norge er tallene høyere i Sverige.

I 2009 registrerte svenske helsemyndigheter 210 tilfeller av TBE, i 2018 hadde antallet tilfeller vokst til 385.

Utbredelsen er størst i de midtre og sørlige delene av Sverige, men Folkhälsomyndigheten peker på at sykdommen også sprer seg vestover i landet.

– Bortimot en halv million nordmenn ferierer i Sverige hver sommer. For de som reiser til områder i Sverige hvor det finnes TBE kan det være klokt å ta de samme forholdsreglene som her hjemme, avslutter Henriksen. 

Reklame