Lørdag åpnes «Tønsbergleden», Pilegrimsleden gjennom Vestfold

Pilegrimsleden gjennom Vestfold får navnet Tunsbergleden og strekker seg fra Larvik til Haslum i
Bærum. Tunsbergleden blir del av pilegrimsledene som kalles St. Olavsveiene til Trondheim. Vestfolds strekning på over hundre kilometer blir merket ferdig først med 900 skilt.

Pilegrimsleden blir realisert takket være godt samarbeid med kommunene om trasévalg og grunneiertillatelser. Det markeres i august at vandringsveien er merket, og høsten 2019 starter også videreutviklingen av servicetilbud og formidling langs strekningen i Vestfold.

Mange aktører er involvert i utvikling og realisering av Tunsbergleden: Akershus og Buskerud fylkeskommuner, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Visit Vestfold, næringsliv, pilegrimsforeninger, Kriminalomsorgen, Kirkens bymisjon, Den norske kirke, Vestfoldmuseene, Regionalt pilegrimssenter Oslo, Nasjonalt pilegrimssenter og Association for The Cultural Route of St. Olav Ways.

Les mer om Pilgrimsleden her

Reklame